Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ ức tin và ơn chữa lành


THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV                                            Mt 9,27-31
07/12/07                               Th. Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
ĐỨC TIN VÀ ƠN CHỮA LÀNH
Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” (Mt 9,28)
Suy niệm: Có một xứ đạo kia ở trong vùng nắng hạn đã lâu ngày không một hạt mưa. Giáo dân tập trung đến nhà thờ cầu nguyện xin cho trời mưa. Trong số đó, có một cô bé đang cầu nguyện và bên cạnh có một cái dù rất dễ thương. Buổi cầu nguyện sắp kết thúc thì trời đổ cơn mưa rất nặng hạt. Dường như Chúa đang nói với họ đồng thời cũng nói với em bé kia: “Các con tin thế nào thì được như vậy.” Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu làm phép lạ cho hai người mù được sáng mắt; nhưng dường như lòng thương xót và quyền năng vô biên của Ngài chỉ có thể tỏ ra nhờ vào đức tin mạnh mẽ của họ. Phép lạ của Chúa là dấu chỉ của ơn cứu độ cho con người. Ngài cho thấy chính Ngài là Ánh Sáng thật cho họ nhìn ra “Con Người cứu độ”.
Mời Bạn: Đức tin chỉ ở trong lòng thôi thì chưa đủ mà còn phải biểu lộ ra bên ngoài nữa. Cách bạn dự lễ nghiêm trang, cầu nguyện sốt sắng, sống công bình bác ái là dấu hiệu thể hiện đức tin của bạn. Mời bạn hãy sống niềm tin ấy thật mạnh mẽ.
Chia sẻ: Lắm khi bạn cảm thấy khô khan khi cầu nguyện? Điều gì cản trở niềm tin của bạn khi cầu nguyện với Chúa? Mời bạn chia sẻ cho nhóm.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu nguyện trong ngày bạn nhớ Lời Chúa nói với bạn: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, là nguồn Ánh Sáng, xin ban thêm đức tin cho con và cho mắt tâm hồn con được sáng, để con thấy Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, thấy mọi người đang sống chung quanh con thật dễ thương trong bàn tay quan phòng của Chúa. A-men.

Không có nhận xét nào: