Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ còn hơn thế nữa!


CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV - A                                                      Mt 11,2-11
16/12/07                                                                                                    
CÒN HƠN THẾ NỮA!
“Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một vị ngôn sứ chăng?... Đúng thế, mà… còn hơn cả ngôn sứ nữa.” (Mt 11,7.9)
Suy niệm: Dân chúng đều nhìn nhận Gioan Tẩy giả là ngôn sứ và đều biết rõ ông bị ngồi tù vì dám phê phán ông vua cường quyền bạo lực. Đúng vậy. Họ đã không sai, chỉ mỗi thiếu. Khi nói các môn đệ Gioan về thuật lại cho thầy “những điều mắt thấy tai nghe”, Chúa còn ‘thòng’ thêm “Phúc thay ai không vấp ngã vì tôi.” Isaia đã từng loan báo khi Đấng Mêsia đến Người sẽ làm cho “người mù xem thấy, kẻ què được đi,…” Những điều đó họ đang được mắt thấy tai nghe, thế mà giờ đây tại sao Gioan lại bị ngồi tù còn Đấng Mêsia mà ông loan báo đâu chẳng thấy hoặc có đó mà chẳng nói gì ?! Lời Chúa mời gọi “Phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi” còn có ý nói: bên cạnh những người mù xem thấy, kẻ què được đi,… cũng sẽ có những người mù không được thấy, người điếc không được nghe… Những điều mắt thấy và tai nghe xác nhận Người là Đấng Mêsia, nhưng Người lại mời gọi đi xa hơn nữa, vươn lên khỏi nghịch cảnh để loan báo một Đấng Mêsia cứu độ không phải bằng cường quyền bạo lực mà bằng việc chịu khổ hình thập giá. Đó là điều Gioan đang có thể làm ngay trong tù ngục. Và thật phúc cho ông vì ông đã không vấp ngã!
Mời Bạn: Trước nghịch cảnh, có người lên án các vị hữu trách, có khi kêu trách cả Chúa bằng những lời lẽ thoạt nghe có vẻ rất có lý. Bạn nghĩ gì trước những lời lẽ như thế? Bạn làm gì khi đức tin của bạn chịu thử thách vì nghịch cảnh?
Sống Lời Chúa: Một lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp phải cơn thử thách đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con trong mọi cơn thử thách có thể xảy đến.

Không có nhận xét nào: