Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ những nạn nhân bé bỏng


Thứ Năm 28/12/06
Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo
NHỮNG NẠN NHÂN BÉ BỎNG
“Vua Hêrôđê… đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem...” (Mt 2,13-18)
Suy niệm: Vua Hêrôđê giận vì bị các nhà chiêm tinh đánh lừa. Song đây không duy chỉ là chuyện ‘giận cá chém thớt,’ vì ‘các con trẻ ở Bêlem’ là một mục tiêu hữu lý để cho tay bạo chúa này trút nộ khí. Đúng hơn đây là chuyện ‘giết lầm hơn bỏ sót’! Có một đứa trẻ ở Bêlem có vẻ như là mầm mống đe dọa chiếc ngai của Hêrôđê, nhưng ông không thể xác định rõ đứa nào, vì thế để chắc ăn, ông quyết định giết sạch cả lũ chúng nó! Ông đã hành động do tham vọng mù quáng và ích kỷ. Dù sao, dưới ngòi bút của Mátthêu, hành động giết người tàn bạo của Hêrôđê rõ ràng còn có liên hệ với một cơn giận nữa: Giận mất khôn! Một kẻ cường quyền mà nổi giận thì càng mất khôn, và hậu quả càng khôn lường!
Mời Bạn: Ngày nay vô số đứa trẻ vẫn tiếp tục là nạn nhân oan ức do tham vọng mù quáng ích kỷ hoặc do những cơn giận điên cuồng của người lớn. Hãy nghĩ đến nạn phá thai và nạn bạo hành đối với trẻ em đang hoành hành trong nhiều gia đình trên đất nước này và trên thế giới. Thông điệp của các Thánh Anh Hài gửi đến chúng ta hôm nay là: Hãy tôn trọng, yêu mến và quan tâm săn sóc các em bé, vì các em bé có những QUYỀN đó!
Chia sẻ: Nói về những nguyên nhân đang làm nhiều bậc cha mẹ ngày nay thiếu tôn trọng, yêu thương và quan tâm săn sóc con cái mình.
Sống Lời Chúa: Dành đủ thời gian chất lượng để săn sóc trẻ em trong gia đình – và quyết tâm không phản ứng nóng nảy với trẻ em.
Cầu nguyện: Thinh lặng chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong Hang Đá…

Không có nhận xét nào: