Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ sứ giả của Chúa


Thứ Năm 21/12/06                                                         Th. Phêrô Canixiô
SỨ GIẢ CỦA CHÚA
Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan: “Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến!” (Lc 7,24-30)
Suy niệm: Thánh Gioan Tiền hô là người phu dọn đường cho Chúa đến, là sứ giả đi tiền trạm chuẩn bị lòng người đón tiếp Đấng Thiên sai. Công việc không dễ dàng chút nào, và thánh nhân đã dùng cả một đời để chu toàn trọng trách này. Mang một sứ mạng đặc biệt, nhưng Gioan Tẩy Giả không hề tự quan trọng hóa mình. Ngài trung thực và khiêm nhường, dành phần hơn cho Đấng sẽ đến sau. Chúa Giêsu đã khen tặng Gioan: trong con cái loài người chẳng ai cao trọng hơn ông!
Mời Bạn: Noi gương Thánh Gioan, chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến không chỉ trong 4 tuần của Mùa Vọng, nhưng là trải dài cả cuộc đời Kitô hữu của mình. Là Kitô hữu có nghĩa là người dọn chỗ cho Chúa đến với anh chị em mình, giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Ngài, và làm chứng cho sự hiện diện của Nước Chúa giữa lòng nhân loại.
Chia sẻ: Hiểu như thế, trách nhiệm của ta cũng chẳng dễ dàng hơn thánh Gioan. Trách nhiệm này đòi hỏi mỗi người phải biết đứng về phía sự thật, tranh đấu cho công bình, bảo vệ những giá trị cao đẹp… Bạn hãy xét mình xem có khi nào mình chùn bước, chấp nhận giả dối để đổi lấy sự an thân chưa?
Sống Lời Chúa: Như Gioan Tẩy Giả, chúng ta đi vào trong hoang địa của ngày hôm nay, không là ‘cây sậy phất phơ trước gió’, cũng không ‘ăn mặc gấm vóc lụa là.’
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được can đảm làm chứng cho Chúa bằng một đời sống đơn sơ ngay thẳng; xin đừng để những lợi lộc trần thế khuynh đảo con xa lìa Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo đích thực.

Không có nhận xét nào: