Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

5 phút cho Chúa _ theo ý Cha


21/04/10                                                            THỨ TƯ TUẦN 3 PS
Th. Ansenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh                          Ga 6,35-40
THEO Ý CHA
Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6,38)
Suy niệm: Người Do Thái vừa được Chúa cho ăn bánh no nê lại “được voi đòi tiên”: họ muốn “ăn mãi thứ bánh ấy”; nhưng thế vẫn chưa thoả mãn, họ còn đòi Chúa làm dấu lạ nữa. Chúa Giê-su đã từ chối vì Ngài đến để làm theo ý định cứu độ của Chúa Cha chứ không phải để chiều theo ý thích, thỏa mãn lòng tham hay tính hiếu kỳ của người đời. Ngài không muốn con người vì những lợi lộc vật chất mà tin vào Ngài. Lòng tin đó thật chẳng đáng tin, mỏng manh và hay thay đổi vì nó giống như nhận xét của thánh Phao-lô: “Chúa họ thờ là cái bụng” (Pl 3,19). Chúa muốn con người tin vào Ngài với một niềm xác tín vào chính Lời Ngài dạy, việc Ngài làm và vào chính con người của Ngài, chứ không phải bởi được ăn no và được thỏa mãn nhu cầu vật chất.
Mời Bạn: Nhiều lần trong cuộc sống, chúng mình cũng đã đòi hỏi Chúa cách sai lầm giống người Do-thái trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đặt lợi ích vật chất làm tiêu chuẩn cho việc tin vào Chúa. Nếu Ngài ban cho điều tôi cầu xin thì tôi sẽ siêng năng đọc kinh cầu nguyện, sẽ đi lễ nhà thờ đều đặn hơn, v. v. . . Nếu Ngài không ban thì tôi sẽ thôi không đến với Ngài nữa. Nếu thế thì thật đáng tiếc!
Chia sẻ: Khi cầu xin Chúa một điều gì, bạn cầu xin vì lợi vật chất trước mắt hay để cho ý Chúa được thể hiện qua việc đó? Hoặc khi cầu nguyện, bạn cầu nguyện thế nào?
Sống Lời Chúa: Ghi nhớ lời kinh Chúa Giê-su dạy: “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, để biết cầu nguyện thích hợp hơn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

Không có nhận xét nào: