Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

5 phút cho Chúa _ biết mình

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC - A                                      Ga 9,1-41
02/03/08                                                                           
BIẾT MÌNH
Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây.” (Ga 9,9)
Suy niệm: Một người sinh ra đã mù nay được sáng mắt cách lạ lùng. Thấy sự kiện này, người khác cho là một ai đó chứ không phải là anh mù bẩm sinh kia. Nhưng anh mù thì một mực quả quyết: “Chính tôi đây!” Lời nói này khởi đầu cho chứng từ sống động và linh hoạt của anh về những gì Thiên Chúa đã làm cho anh bất chấp những lao đao khổ lụy. Anh được khỏi một trật mù lòa thể lý và mù lòa thiêng liêng nhờ khám phá ra Đức Kitô và để ngài hành động. Trong khi đó những người sáng mắt lại trở nên mù loà vì không nhận ra được việc Chúa làm cho một người anh em để vui mừng với anh và tin vào Đấng Chúa sai đến.
Mời Bạn: Bệnh mù loà tinh thần và thiêng liêng làm cho người ta chỉ nghĩ, chỉ ôm ấp, chỉ chấp nhận những gì trong tầm suy nghĩ nông cạn của mình và không nhận ra hoạt động hay Thánh Ý Thiên Chúa. Họ tưởng họ biết mà kỳ thực là không biết hay biết thiếu, biết sai. Đời sống họ đóng kín, luôn bất an, sợ sệt và lúc nào cũng tìm cách biện minh cho mình.
Chia sẻ: Chúng tôi có biết thảo luận bàn hỏi, Chia sẻ suy nghĩ chung với nhau về một vấn đề và tìm cách giải quyết chung với nhau không?
Sống Lời Chúa: Để xóa mù tâm linh, tôi biết cởi mở lắng nghe, đối thoại, học hỏi, thấy cái hay cái đẹp nơi người khác. Cương quyết tránh mọi thái độ cực đoan, độc đoán, suy nghĩ hời hợt, nông cạn. Tránh ảo tưởng về chính mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban ánh sáng cho kẻ mù lòa. Xin ban cho chúng con biết suy nghĩ và hành động không theo ý riêng con mà luôn theo Thánh Ý Chúa mà thôi.

Không có nhận xét nào: