Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

5 phút cho Chúa _ mệnh lệnh của sự sống

THỨ TƯ TUẦN 4 PS                                              Ga 12,44-50
16/04/08                                                                           
MỆNH LỆNH CỦA SỰ SỐNG
Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì và tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời.” (Ga 12,49-50)
Suy niệm: Một cô gái lỡ làng. Có lúc cô muốn quyên sinh. Có lúc cô định huỷ diệt bào thai trong lòng cô. Thế nhưng có tiếng nói mạnh hơn cô, nói với cô từ trong tâm hồn cô, không cho phép cô huỷ diệt sự sống. Đó là mệnh lệnh của sự sống, một mệnh lệnh vô điều kiện, thuộc lương tâm. Lời Chúa hôm nay cho biết lý do của mệnh lệnh đó không chỉ thuộc bình diện tự nhiên mà còn mang tính cách siêu nhiên nữa: Phải tôn trọng sự sống con người, vì con người sinh ra là để được sống đời đời. Chúa dạy: Ngài đến để “tuyên bố lệnh truyền của Thiên Chúa” và “mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời”. Đó là Tin Mừng thật sự cho thế gian. Điều này, mọi người và mọi tôn giáo đều có trực giác, lại còn được thông truyền cách rõ ràng bởi Thiên Chúa.
Mời Bạn: Ngày nay, người ta viện dẫn nhiều lý do, nào là nghiên cứu khoa học, nào là lý do nhân đạo, v.v… để chà đạp lên sự sống (như nghiên cứu tế bào gốc, phá thai…). Bạn nhớ, Chúa Kitô đã chịu chết để nhân loại được sống đời đời. Thập giá Chúa Kitô là lời tuyên án dứt khoát với mọi hình thức chà đạp lên sự sống con người. Mời bạn cùng với Ngài đấu tranh cho mệnh lệnh của sự sống.
Chia sẻ: Thảo luận đề ra những phương thế giúp bảo vệ sự sống trong gia đình, giáo xứ… của bạn.
Sống Lời Chúa: Bắt đầu tôn trọng sự sống bằng cách cư xử tôn trọng đối với mọi người dù là người lớn hay trẻ em.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự sống, vì Chúa chính là Chủ của sự sống.

Không có nhận xét nào: