Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

5 phút cho Chúa _ đoàn tụ dưới chân thập giá


Thứ Bảy 31/03/07
ĐOÀN TỤ DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
“Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, …để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,45-56)
Suy niệm: Một ngày trước vụ hành quyết Saddam Hussein, Ramsey Clark (Ram-xây Cơ-lác), một trong những luật sư biện hộ cho cựu tổng thống Iraq, đã cảnh báo: “Hậu quả của vụ hành quyết này sẽ là những cuộc bạo động lớn hơn.” Quả nhiên từ ba tháng nay, hầu như ngày nào tin tức từ Iraq cũng tường thuật những vụ đánh bom gây tử vong cho hàng chục người. Cũng trong bối cảnh một án tử hình, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn cuộc tử nạn của Đức Giê-su dưới một viễn tượng khác. Người chấp nhận một cái chết bất công để đền bù tội lỗi, để xoá bỏ hận thù ghen ghét, và nhất là để đoàn tụ muôn người dưới chân thập giá.
Mời Bạn: Những người đầu tiên đoàn tụ dưới chân thập giá Đức Ki-tô là ai? Đó là những người đã theo Người, đã sống với Người như người thân thiết nhất. Đó có thể là Si-mong, người đã cộng tác với Đức Giê-su vác thập giá cho đến nơi; đó có thể là người cùng chịu đóng đinh với Chúa, từ trên thập giá của chính mình lên tiếng biện hộ cho Chúa; đó có thể là những người như Ni-cô-đê-mô, có lẽ đang quanh quẩn đâu đó gần thập giá của Đức Giê-su với sự đồng cảm và chọn lựa đứng về phía những người nghèo, bị áp bức bất công. Mời bạn tiếp tục nhìn ngắm Đức Ki-tô chịu đóng đinh để khám phá và để chính bạn cũng gia nhập cộng đoàn những người đứng dưới chân thập giá.
Chia sẻ: Đâu là đặc điểm chung của những người đoàn tụ dưới chân thập giá Chúa Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Bằng lời nói hoặc việc làm, bạn thực hiện một hành động (hy sinh, chia sẻ, bênh vực cho lẽ phải…) để liên đới với Chúa Ki-tô chịu đóng đinh.
Cầu nguyện: Suy niệm một trong 14 chặng đường Thánh Giá.

Không có nhận xét nào: