Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

5 phút cho Chúa _ ba bước tiến tới hoàn thiện

16/08/10 THỨ HAI TUẦN 20 TN
Th. Têphanô Hunggari Mt 19,16-22

BA BƯỚC TIẾN TỚI HOÀN THIỆN

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)
Suy niệm: Phải khen là người thanh niên đã giữ một số giới răn. Tuy nhiên điều ấy chưa đủ, và anh ta cũng nhận thấy thế. Anh muốn đi xa hơn. Anh muốn nên trọn lành, nên mới đến với Thầy Giêsu để tìm sự hiểu biết: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời.” Chúa Giêsu đã cho anh biết phải làm gì: đó là “bán tài sản… đem cho người nghèo” và rồi “hãy đến theo tôi.” Câu trả lời này dễ hiểu quá đối với anh, nhưng điều đáng tiếc là anh nghe và buồn rầu bỏ đi mà không thực hành. Bởi đó con đường tiến tới sự hoàn thiện của anh chỉ nửa vời.

Mời Bạn: Nên hoàn thiện thì ai cũng muốn. Hiểu biết con đường nên hoàn thiện cũng chẳng khó lắm. Cái khó là thực hành. Để thành công trước tiên phải có lòng Muốn. Không có ước muốn không có công việc nào được khởi sự.
• Hiểu biết là điều kiện cần thiết vẽ đường cho ước muốn thi hành. Không có hiểu biết thì làm biết phải làm gì và làm như thế nào.
• Thực hành là bước cụ thể hoá ước muốn và hiểu biết. Tiến trình nên hoàn thiện nếu mới chỉ qua hai bước ước muốn và hiểu biết mà không can đảm tiến thêm một bước thực hành thì cuộc hành trình nên hoàn thiện vẫn còn dở dang.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày suy niệm Lời Chúa, bạn đề ra một hành động cụ thể dù là rất nhỏ bé và quyết tâm thực hiện cho bằng được trong ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang theo Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng khao khát Chúa, cũng như hiểu thấu con đường Chúa muốn chúng con đi, nhất là ban cho chúng con lòng can đảm dám vượt khó để đi cho tới cùng.


Không có nhận xét nào: